นายกพูดแล้ว ที่ประชุม ศบค.เคาะไม่ล็อกดาวน์ แต่มีข้อแม้

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากจากกรณีที่มีการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และลามไปอีกหลายจังหวัด โดยข้อมูลเบื้องต้นพบผู้ติดแล้ว 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย ขณะที่ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการเรียกประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันนี้ (24 ธ.ค.63) เพื่อพิจารณาข้อสั่งการ สธ. และหลักเกณฑ์การล็อกดาวน์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้มีคำสั่งไม่ประกาศล็อกดาวน์ แต่มีมติแบ่งพื้นที่แต่ละจังหวัดที่มีความเสี่ย งสูงไปถึงจังหวัดที่มีความเสี่ย งต่ำ ดังนี้

พื้นที่สีแดง ที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุด มีจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดจำนวนมาก จะให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น, ปิดสถานประกอบการที่มีความอันตรายต่อการแพร่กระจาย, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด , ควบคุมการเข้า-ออก ของย านพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น ,ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการคว บคุมการเข้าออกเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ,ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม อย่ างเต็มขีดความสามารถ

พื้นที่สีส้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร.(เฉพาะฝั่งตะวันตก) สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดมากว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเพิ่มขึ้น ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ,สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกัน CV-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน

หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดงหากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ ,ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม, ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ย งต่อการแพร่กระจาย

ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่ ,ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

พื้นที่สีเหลือง ประกอบด้วย สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธย า ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดไม่เกิน10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้

พื้นที่สีเขียว คือจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติด เป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติด และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมี CV-19 ได้แก่จ.อื่นๆที่ยังไม่มีผู้ติด และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติด

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบค.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานเคาะไม่ล็อกดาวน์ แต่เห็นชอบแบ่งโซนสี แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว เพื่อความปลอดภัย