นครปฐม โผล่รวดเดียว 13 ราย ใน 8 ตำบล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ของ CV-19 ในตอนนี้ เริ่มพบผู้ติดรายใหม่ในหลายจังวัด ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างจังหวัดสมุทรสาคร ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ศูนย์ข้อมูล CV-19 จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ วันนี้ จำวนวน 13 ราย ทำให้ยอดผู้ติดรวมสะสมเป็น 30 ราย พักรักษาตัวใน โรงพย าบาลจำนวน 30 ราย

นครปฐม ติดเพิ่ม 13 ราย

ผู้ติดรายใหม่ ที่พบเพิ่มเติม 13 ราย อยู่ใน 8 ตำบล ได้แก่ ต.บางกระเบา ต.บางระกำ ต.ขุนแก้ว ต.เพนียด ต.ดอนยายหอม ต.ดอนตูม ต.ลำลูกบัว ต.บางเลน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อยู่ระหว่างการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติด เพื่อเผยแพร่ประชาชนต่อไป

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย