ทรงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ 77 จังหวัด

วันนี้ (9 ธ.ค.63 ) กรมประชาสัมพันธ์และเพจ พระลาน (phralanofficial) เผย ภาพและข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ ครบ 77 จังหวัด 123 โรงพย าบาลแล้ว ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือ cd 19 โดย 123 โรงพย าบาล ประกอบไปด้วย

 

ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับ cd 19  ประกอบด้วย

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ที่ทรงยังเป็นห่วงพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ขอบคุณ กรมประชาสัมพันธ์และเพจ พระลาน (phralanofficial)