ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ลงสมัครนายก อบจ. คะแนนนำห่างจากผู้สมัครรายอื่น ตำแหน่งอยู่ไม่ไกลแล้ว

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.

บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.

ในส่วนการนับคะแนนของจ.สมุทรปราการ ณ เวลา 20.00 น. ผลปรากฎคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นางนันทิดา แก้วบัวสาย หรือตู่ ผู้สมัครนายกอบจ.สมุทรปราการ หมายเลข 1 ได้คะแนนนำทิ้งห่างจากผู้สมัครรายอื่น

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย

โดยได้คะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 ที่ 87,060 คะแนน จากผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 5 คน ในขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย