ดิว อริสรา เปิดตัวหนุ่มสุดหวาน ในค่ำคืนคริสต์มาสอีฟ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ เชียลต่างติ ดต าม และต้อ งบอกว่า ยิ นดีด้วยขอให้มีความสุข

ล่าสุด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาร าสาวสุดแซ่บ ที่ถู กจั บตามองเรื่องความรักอยู่ ตล อดเวลา

สำหรับ ดิว อริ สรา ทองบริสุทธิ์ ที่ถู กจั บตาว่าเลิกกับนักแข่งร ถหนุ่ม  เบน ซ์ เดม่ อน แล้วหรือไม่

เนื่องจากทั้งคู่ได้อันฟ อลโล ว์อินสต าแก รมกันเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว แถม ยังมี ภา พของดิ วใกล้ชิ ดกับหนุ่มอีกคน

จนหลายคนสงสั ยว่าจะใช่ห นุ่มรู้ใจคนให ม่ของเจ้ าตัวรึเปล่ า

 

ล่าสุดในค่ำคืนค ริส ต์มาส อีฟ (24 ธันวาคม 2563) ที่ผ่าน มา

ดิวเปิดตัวหนุ่ ม รู้ใจคนใหม่อย่างเป็นท างการ พร้อมปร ะกา ศความหว านลงโซเชี ยล

ด้วยการโพสต์รูปภา พที่เจ้าตัวกำลังถื อช่อดอกกุหล าบสีแดงช่ อใหญ่

และเขียนแคปชั่นว่า ALL I WANT CHRISTMAS IS YOU แถมยังติดแท็กอินสตาแกรมหนุ่มคนใหม่ไว้ด้วย

 

 

 

ดิว อริสรา ค วงหนุ่มใหม่เปิดตั วสุดหวานในค่ำคื นคริ สต์มาสอีฟ

 

 

อย่างไรก็ต ามต้องบอกเลยว่าคว ามรักเป็นสิ่ งสวยงาม ต้องขอแ สดงคว ามยินดีกับ สาวดิวด้ว ย

ที่มีหนุ่มหล่ อคนให ม่มาทำให้ค วามรักเป็นสีช มพูอีกครั้ง