ชัดเจน คลังออกมาชี้แจงแล้ว เรื่องแจกเงินอีก 15,000 รอบที่ 2

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง กล่ าวถึงปั ญหาความกังวล ปัญหาดังกล่ าวอาจทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือเสี ยโอกาสฟื้นฟูธุรกิจในช่วงวันหยุดย าว แต่ยังเชื่อมั่นว่าฝ่ายความมั่นคงจะควบคุมสถานการณ์การลั กลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติได้ เหมือนกรณีพบผู้ติดที่ผ่านมา

ในส่วนของข้อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการจ่ายเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เป็น 15,000อีกครั้ง ยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดออกมาตรการเยียวย าผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่ าวเป็นกรณีเฉพาะ และไม่มีแนวคิดแจกเงิน 5,000 บาท โดยรัฐบาลมีวงเงินใน พ.ร.ก.กู้เงินในการเยียวย ากว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งพอใช้ได้ถึงเดือน ก.ย.64 แต่จะใช้เงินนี้มุ่งดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม

อย่ าเพิ่งคิดเรื่องมาตรการแจกเงิน เพราะตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในโหมดฟื้นตัว เป้าหมายตอนนี้คือต้องฟื้นฟู ส่วนเงินที่จะดูแล ก็ให้มั่นใจได้ว่ายังมีอยู่จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และปี 2564 ไทยก็พร้อมที่จะเปิดประเทศ แต่ก็ต้องดูว่าต่างประเทศที่จะมามีความพร้อมแล้วหรือยัง และไทยเองก็ต้องมีระบบการตรวจสอบที่เข้มข้นด้วย นายอาคม กล่ าว

รมว.คลัง กล่ าวอีกว่า แนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าจะดีขึ้นแน่นอน กระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าหมายให้ให้การท่องเที่ยวในประเทศปี 64 จากมาตรการของรัฐที่ออกมาเพิ่มขึ้นอีก 3% รวมเป็น 6% หรือคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยว 1 ใน 5 หรือประมาณ 8 ล้านคน ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในสถานการณ์ปกติที่ 40 ล้านคน