ชลบุรี เพิ่มมาตรการป้องกัน ยกระดับ 11 อำเภอ ให้เป็นพื้นที่ควบคุม

จากสถานการณ์การแพร่กระจายที่จังหวัดชลบุรี ทำให้วันนี้ (30 ธ.ค.63) นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ออกประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.ชลบุรี เบื้องต้นได้พิจารณาและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ อำเภอบางละมุง

2.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี

3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ ไม่มี

4.พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ได้แก่ อำเภอสัตหีบ อำเภอศรีราชา อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะจันทร์ และอำภอเกาะสีชัง

โดยพื้นที่ควบคุมพิเศษจะเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชิงรุกในพื้นที่ กลุ่มบุคคล และกิจกรรมกิจการเสี่ย ง แยกกักผู้ติดด้วยการจัดตั้ง รพ.สนามตามขีดความสามารถ ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติด จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น

ชลบุรี ยกระดับ 11 อำเภอ

ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ย งต่อการแพร่กระจาย ห้ามแรงงานต่างด่าวเคลื่อนย้ายเด็ดขาด ควบคุมการเข้าออกของย านพาหนะและบุคคลไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้าและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ชลบุรี ยกระดับ 11 อำเภอ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ