จันทบุรี งดจัดงาน นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

จากกรณีการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอก 2 ทำให้หลายงานที่มีแพลนจะจัดต้องยกเลิกไป ล่าสุดวันนี้ (23 ธ.ค.) ทาง จ.จันทบุรี ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ของ CV-19 ด้วยการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ CV-19 จากศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ CV-19 (ศบค.) ในประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงในการติด

รวมทั้งแจ้งให้ผู้เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยง (ผู้ติดทุกราย) หรือไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วงระยะเวลาที่ สบค. ระบุให้แต่ละกรณีเมื่อกลับมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่กักตัวสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และหากพบความผิดปกติให้รีบแจ้ง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ส่วนการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าเมือง เพิ่มการลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยังได้มีคำสั่งเข้มในการสแกนทุกพื้นที่ และหากพบผู้ต้องสงสัยให้แจ้งฝ่ายปกครองด่วน 0-3933-0124, 0-3931-1247 โดยขอให้ประชาชนทำตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่รของ CV-19 จ.จันทบุรี ยังได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนให้กิจกรรมบางส่วนที่อาจงดการจัด หรือบางกิจกรรมที่อาจเลื่อนเวลาจัดกิจกรรมออกไปก่อน ดังนี้

กิจกรรมที่งดจัดงาน ประกอบด้วย งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ปี 2564 งานคอนเสิร์ต On Chan Camp Music ฤดูแคมป์ครั้งที่ 1 งานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดโค้งสนามเป้า

ส่วนกิจกรรมที่เลื่อนการจัดงาน ประกอบด้วย งาน “นั่งเสื่อปูสาด” เมอรีคริสต์มาส หาดแหลมสิงห์ งานสมเด็จพระเจ้าตากสิน และงานกาชาดภายในอาสนวิหาร และงดกิจกรรมคริสต์มาส