คำชะโนด ประกาศปิดไม่ให้คนเข้าสักการะ จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

เพราะสถานการณ์การแพร่กระจายในช่วงนี้ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวที่ที่มีผู้คนชุมนุมมากต้องทยอยปิดลง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เช่นเดียวกับคำชะโนด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี ออกประกาศปิดการเข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา คำชะโนด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ได้เริ่มมีแนวโน้มกลับมาแพร่กระจายใหม่ในหลายพื้นที่ และปรากฏผู้ติดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

คำชะโนด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการในการป้องกันและระงับการแพร่กระจายของ CV-19 อำเภอบ้านดุง โดยความเห็นของคณะกรรมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน ระดับอำเภอ จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดการเข้าสักการะ เจ้าปู่ศรีสุทโธ แม่ย่าศรีปทุมมา คำชะโนด ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

ทั้งนี้ นายอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี ออกประกาศปิด คำชะโนด ตั้งแต่ 24 ธ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การจะกลับสู่ปกติ พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.