คลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบใหม่อีกครั้ง จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

เป็นโครงการที่ได้เสียงตอบรับจากประชาชนที่ดีเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ที่มีคนรอใช้สิทธิ์รอบเฟส 2 นี้อย่างใจจดใจจ่อสำหรับ ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 ของรัฐบาลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอยู่จำนวน 4.9 แสนราย

จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 5 ล้านราย ในจำนวน 4.9 แสนรายนี้ รัฐบาลจะนำมาพิจารณาเปิดให้มีการลงทะเบียนในรอบต่อไป โดยเมื่อรวมกับยอดที่เหลือจากคนละครึ่งในเฟสแรกอีกจำนวน 4.3 แสนราย และรวมกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสที่สองที่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ 1 มกราคม 2564 เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปิดรอบใหม่ได้อีกประมาณ 1 ล้านราย

ขณะนี้ผู้ได้สิทธิ์”คนละครึ่ง”เฟส 2 จำนวน 4.51 ล้านราย พบว่ามีผู้เข้ามายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณ 75% ส่วนที่เหลืออีก25% ( ประมาณ 1.13 ล้านราย ) ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับสิทธิจำนวนที่เหลือรีบยืนยันตัวตนโดยเร็ว

อย่างไรก็ดีจำนวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปิดรอบใหม่ หากจะมีมากกว่า 1 ล้านราย ก็เป็นยอดของผู้ที่ไม่มาใช้จ่ายตามกำหนดภายใน 14 วันทำการ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งจะรู้ยอดชัดเจนนับจากวันที่ 14 มกราคม เป็นต้นไป หลังจากนั้น เราจะพิจารณาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบต่อไปอีกเมื่อไหร่ นางสาวกุลย า กล่าว

โครงการ คนละครึ่งเฟส 2 ใช้วงเงินรวม 22,500 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 15 ล้านคน เป็นรายเดิม 10 ล้านคน และรายใหม่อีก 5 ล้านคน โดยรายใหม่ที่เพิ่มเติมในเฟส 2 จำนวน 5 ล้านสิทธิ์จะได้รับวงเงิน 3,500 บาท ขณะที่รายเดิมในเฟสแรกจะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท รวมของเดิมเป็น 3,500 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ