คลังฯ ออกมาชี้แจง ชัดเจนแล้ว เรื่องให้เงินช่วยเหลือ ระลอกใหม่

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน กระทรวงการคลังยังไม่มีมาตรการแจกเงินเพื่อเยียวย าผลกระทบจากการแพร่ของ cv ระลอกใหม่ โดยมั่นใจว่ามาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ของรัฐบาลจะดูแลได้

ส่วนกรณีที่หลายจังหวัดมีการล็อกดาวน์เพื่อจำกัดและควบคุมพื้นที่การแพร่นั้น คงส่งผลกระทบกับบรรย ากาศการใช้จ่าย

และการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดย าวเทศกาลปีใหม่บ้าง โดยทราบว่ามีประชาชนหลายคนที่มีการยกเลิกการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางผ่านสายการบิน

แต่ทำความเข้าใจว่าการเดินทางทำได้หลายรูปแบบ อาจจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การระมัดระวังตาม 3 แนวทางในการป้องกันการแพร่ คือ การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลพย าย ามอย่างเต็มที่ในการควบคุมการแพร่ระเพื่อให้กินระยะเวลาน้อยที่สุด และออกมาตรการเพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดมากที่สุด

โดยอย ากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ และยืนยันว่ารัฐบาลยังมีจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เหลืออยู่ ซึ่งเพียงพอจะดูแลสถานการณ์การแพร่ของcv และเศรษฐกิจในประเทศได้

ยืนยันว่าในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ ประชาชนยังสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ตลอด แต่เพียงแค่ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคธุรกิจ

และประชาชนในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่อย่างเคร่งครัด ส่วนข้อเสนอให้มีการล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้งเพื่อควบคุมสถานการณ์นั้น ขึ้นอยู่กับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่cv (ศบค.) นายอาคม กล่ าว

สำหรับข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยให้สามารถเลื่อนวันเข้าพัก หรือหากยกเลิกห้องพักก็สามารถคืนเงินได้
เนื่องจากสถานการณ์การส่งผลกระทบทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ยกเลิกการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างมากนั้น กระทรวงการคลังไม่มีปัญหา และได้มีการประสานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกำลังพิจารณาในรายละเอียดอยู่

เห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่ดี หากจะมีการเลื่อนวันเข้าพักไป 6-12 เดือน หรือให้มีการยกเลิกการจอง แล้วค่อยกลับมาจองใหม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

คลังไม่มีปัญหาเพราะถือว่ายังไม่ได้จ่ายเงินในส่วน 40% ที่กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วหากยังไม่มีการเข้าพัก โดยจะมีการประสานไปยังกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดออพชั่นให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ นายอาคม กล่ าว