คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มวงเงินเป็น 4500 เฟสแรกรับเพิ่มอีก 1500

เรียกได้ว่าข่าวดีรับปีใหม่กันเลยก็ว่าได้ ล่าสุด วันที่ 2 ธ.ค. กระทร วงการคลัง ได้นำเสนอ 4 โครงการเพื่อต่อยอดม าตรก ารกระตุ้นเศร ษฐกิจ อันได้แก่ คนละครึ่งเฟส 2 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เราเที่ยวด้วยกัน และ ช้อปดีมีคื น ให้กับ ศูนย์บริหารสถานการณ์cd 19

หรือ ศบศ. ที่มี พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นาย กรั ฐม นตรี และรั ฐม นตรี  ว่าการกระทรวงกาคลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยในวันนี้ เวลา 14.00 น. นาย กฯ เป็นประธานการประชุม ศบศ. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรั ฐบาล เพื่อพิจารณาและต่อยอดมา ตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อันได้แก่ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส ,บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน,เราเที่ยวด้วยกัน และ ช้อปดีมีคืน

อย่างไรก็ตาม โครการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนี้ คือ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ว่ากันว่า กระท รวงการคลัง จะให้สิทธิกับประชาชนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 4,500 บาท ส่วนประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 ได้รับสิทธิเพิ่มเติมอัตโนมัติจำนวน 1,500 บาท แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียนเฟสแรกต้องใช้วงเงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อใช้หมดแล้ว กระทร วงการคลัง จะกดปุ่มให้รับสิทธิใช้ คนละครึ่งเฟส 2 ได้เลย

นับว่าเป็นข่ าวดีเลยทีเดียว