ขั้นตอนการกดยืนยันเพื่อรับสิทธิมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 2

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนผ่านโครงการ คนละครึ่ง โดยขยายโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 หลัง ศบศ. เห็นชอบขยายสิทธิคนละครึ่งอีก 5 ล้านราย โดยให้วงเงินอุดหนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท จากเดิม 3,000 บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนรายเดิมจะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

6 ขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2

เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน

อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์

กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS

ทั้งนี้มีขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 1 ดังนี้

1.เข้าสู่ G-Wallet บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดเข้าไปที่เมนูคนละครึ่ง

2.กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

3.หน้าจอจะแสดงผลการรับสิทธิ