ขอนแก่น สั่งยกเลิก เคานต์ดาวน์ปีใหม่ สูญเงินหลายล้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2563 ที่เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมทุกฝ่ายมีมติเสนอยกเลิกการจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2021 และกิจกรรมสวนเรืองแสง

หลังมีการประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆ จากสถานการณ์ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นและมีการขยายวงของการเพิ่มผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน และแม้ว่าการกำหนดจัดกิจกรรมเคานต์ดาวน์ปีใหม่ และกิจกรรมสวนเรืองแสงปีนี้ จะจำกัดคนเข้างานที่จำนวน 20,000 คน แต่สถานการณ์และบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ต้องมองความปลอดภัยของเมือง ของผู้จะมาร่วมงานและผลกระทบด้านต่างๆ มากกว่าความสนุกสนาน

เทศบาลจึงมีหนังสือด่วนที่สุดไปยังคณะกรรมการควบคุมโsคติดต่อ จ.ขอนแก่น ขอยกเลิกการจัดงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2021 และกิจกรรมสวนเรืองแสงในปีนี้โดยเด็ดขาด

“ผมนอนไม่หลับมาหลายคืน การจะตัดสินใจด้านใดออกไปมีผลกระทบตามมาแน่นอน จึงประสานงานพูดคุยกับทางจังหวัดและทุกหน่วยงาน จนนำมาสู่การตัดสินใจในครั้งนี้ ผมตัดสินใจเด็ดขาด โดยนึกถึงความปลอดภัยของคนขอนแก่นที่อยู่ในความดูแลของผมก่อน”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้การเตรียมงานมีไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ดังนั้น เมื่อเทศบาลมีมติดังกล่าวในการงดจัดกิจกรรม จะส่งผลต่อกลุ่มงานบริการและงานท่องเที่ยวที่จะต้องเสียหายนับร้อย ล้านบาท โดยผู้ได้รับผลกระทบต้องดำเนินการร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนด