กัมพูชาไฟเขียว ให้นักเรียน ม.6 ทุกคน สอบผ่านอัตโนมัติ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก มีรายงานว่า จากกรณีที่ทางกัมพูชามียอดผู้ ติด CV-19 สะสม 362 ราย และรักษาหายแล้ว 345 ราย ต่อมาทางด้าน นายกรัฐมนตรี ฮุนเซน มีคำสั่งให้ทางกระทรวงอนุมัติให้นักเรียนเกรด 12 หรือ ม.6 ทุกคนที่กำลังจะเข้ารับการทดสอบแห่งชาติในวันที่ 11 ม.ค.ปีหน้า สอบผ่านโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ CV-19 และไม่ให้นักเรียนต้องกังวลระหว่างเข้าทดสอบ ซึ่งนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ อาจส่งผลให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมลดลงเล็กน้อย

สอบผ่านอัตโนมัติ

ขณะเดียวกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ซึ่งเข้าสอบครั้งสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา จะได้รับการอนุมัติให้สอบผ่านโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาระบุว่า มีนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายปีสุดท้าย 121,108 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 158,717 คน ลงทะเบียนเข้าสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา