10 อาชีพเสี่ยงตกงาน คาดปี 64 หางานยากสุด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า เอาแล้ว งานงอก  แต่ ยังไง ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อย่าไปท้อครับ  ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เราจึงเห็นข่าวตกงาน เลิกจ้าง ปิดกิจการ อยู่ไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งวันนี้ เรามีแนวโน้มการคาดการอาชี พเสี่ยงตกงาน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชี พแรงงานมาฝากทุกคน

จากการคาดการณ์ของ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงง าน ออกมาระบุ 10 อาชี พเสี่ยงตกงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงส่วนเดียวที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนในขณะนี้ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายกลุ่มอาชี พที่น่าเป็นห่วง นับจากนี้เป็นต้นไป ขอให้คนอยู่ในอาชี พนั้นๆ เตรียมรับมือและปรับตัว

ปี2563 ต้องเตรียมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น แน่นอนย่อมได้รับผลกระทบ

1.กลุ่มธุรกิจสื่อที่เป็นเอกสาร เพราะมีคนจำนวนมากไม่ใช้เอกสารแล้ว

2.กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ เนื่องจากประชาชนมีช่องทางใหม่ในการติดตามข่ าวสาร โดยเฉพาะสื่อที่ไม่ปรับตัว

3.กลุ่มโปรดักส์ที่ตกยุค เช่น CD, VCD หรืออุตสาหกรรมที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

4.อาชีพที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน จะมีพนักงานจำนวนมากตกงาน เพราะธุรกรรมทางการเงินสามารถทำจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเอง

5.อาชี พข ายประกันภัย

6.อาชีพขายตรง เพราะขณะนี้สามารถปรับตัวหันหน้าไปสู่การข ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และมีคลิปแนะนำสินค้าได้เอง

7.ธุรกิจกลุ่มยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป จากที่เคยใช้ชิ้นส่วนจำนวนมากจะหายไป ทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะตกงานมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการหันหน้าเข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยรถยนต์ 1 คัน จะใช้ชิ้นส่วนประกอบเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น

8.งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะหายไป เพราะจะผ่านกลไกดิจิตอลแทน

9.อาชีพอาจารย์ที่เคยสอนในบางสาขาจะตกงาน เพราะเด็กไม่เรียนในบางสาขาแล้ว

10.อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จะหายไปจำนวนหนึ่ง เพราะเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง เนื่องจากมีคนโสดมากขึ้น