เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรง เยี่ยมชมงานสายใจไทย สยามพารากอน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ทรงพระเจริญ โลกออนไลน์ได้มีการลงภาพ เจ้าคุ ณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เดินทางไปร่วมงาน สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2563 ที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า สย ามพารากอน โดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินชมเลือกซื้อสินค้า พร้อมทักทายกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง

สง่างามมาก

 

ทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง

ทรงมีพระจริยวัตร อ่อนน้อม

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ที่มา : พ ลตรีห ญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี