เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ โอบกอดเพื่อนพยาบาล ทบ.41 อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าทรงพระเจริญ  โดยล่าสุด เปิดภาพประทับใจ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ถ่ายภาพหมู่กับข้ารา ชการและประชาชนที่มาต้อนรับ พร้อมยังโอบกอดพูดคุยกับเพื่อนพย าบาล ทบ.41 อย่างเป็นกันเอง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปรับฟังการบรรย า ยสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม และร่วมพิธีดูอาร์ขอพร ณ มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเจ้าคุณพระสินีนาฏได้สวมซิ่นผ้าไหมสีทอง และร่วมสวดดูอาร์ขอพรพร้อมกับประชาชนทุกคน

 

 

ทั้งนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏได้พบปะพูดคุยกับข้าร าชการและพี่น้องประชาชนที่ไปต้อนรับอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีเพื่อน ๆ พย าบาล ทบ.41 มาต้อนรับและร่วมถ่ายภาพหมู่ ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏได้โอบกอดพูดคุยกับเพื่อนอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก

ท รงพระเจริญ

ท รงพระเจริญ

ท รงพระเจริญ

ท รงพระเจริญ

ที่มา   สำนักง านประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธร รมราช