เจอตัวแล้ว! นก นิรมล อดีตพิธีกรรายการ ทุ่งแสงตะวัน เปิดภาพปัจจุบัน อายุ 60 ปี ยังสดใสไม่สร่าง

หากให้พูดถึงรายการโทรทัศน์ในสมัยอดีตนั้นหลายท่านคงอาจจำได้แม่นกับรายการ ทุ่งแสงตะวัน ที่อยู่คู่ชาวไทยมายาวนานกว่า 30 ปีโดยพิธีกรหญิง คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล ผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจ วันนี้ ทีมงานจึงอาสาย้อนอดีตนำภาพอดีตช่วงดำเนินรายการ และ เปิดชีวิตปัจจุบันของคุณนก นิรมล เมธีสุวกุล ในอายุ 60 ปีมาให้ชมกันให้หายคิดถึง


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

และสำหรับชีวิตส่วนตัวของ ‘คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล’ พื้นเพบ้านเกิด อยู่ที่อำเภอหนองหญ้าไซ


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ไปเติบโตที่จังหวัดเชียงราย จบการศึกษาจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นมา ‘คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล’ ได้มี

โอกาสเขาไปทำงานอยู่ที่ นสพ. แห่งหนึ่ง

และได้เป็นผู้ประกาศฯ ฝึกหัด อยู่หลายช่อง โดยเสียง ‘คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล’ จะมีความเป็นเอกลักษณ์ ต่อมาได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและเขียนบทรายการ ‘ทุ่งหญ้าป่าใหญ่’ ก่อนจะมาเป็น รายการ ‘ทุ่งแสงตะวัน’ ที่หลายคน

รู้จักกันออกอากาศทางช่องน้อยสี ทุกวันเสาร์ 6 โมงเช้า โดยรายการจะนำเสนอด้านการใช้ชีวิตในชนบทของ น้องๆ เยาวชน หลายสัญชาติ

โดยเนื้อหาของรายการนั้น จะนำเนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและมีความเชื่อว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ

ในขณะเดียวกันมนุษย์ต้อง


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

เรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันจึงต้องมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในรูปแบบกฎ


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

วัฒนธรรมประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ การพึ่งพาทรัพยพากรธรรมชาติของมนุษย์มีทั้งการพึ่งพาโดยตรง นอกจากนี้ การเดินทางสำรวจและถ่ายทำรายการในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ดำเนินชีวิต และ


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

มีกิจกรรมในเชิงบวกระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทำให้ผู้ผลิตยังคาดหวังให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้น การเรียนการสอนไม่คับแคบ


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

เฉพาะในตำราและห้องเรียน รวมทั้งให้เยาวชนและผู้ชมรายการมีความภาคภูมิชุมชนท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

นอกจากนี้ รายการ ‘ทุ่งแสงตะวัน’


คุณนก นิรมล เมธีสุวกุล

ยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย เช่น ‘รางวัลสารคดีสำหรับและเยาวชนดีเด่นเมขลา,

โทรทัศน์ทองคำ’ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539-2542 อีกด้วย