หลวงตาบุญชื่น ธุดงค์เท้าเปล่า ไม่ขอรับปัจจัย รับเพียงแค่น้ำเปล่า

หลายคนอาจจะคุ้นตา กับข่าวพระธุดงค์อาวุโสที่มีศรัทธาเดินเท้าเปล่าไปทั่วประเทศ สร้างความเลื่อมใสให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็น พระองค์นี้มีนามว่า หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี เดิมทีอยู่ที่บ้านทุ่งนาเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม


หลวงตาบุญชื่น ธุดงค์ไปเรื่อยๆ


มาจากสายหลวงปู่มั่น

ซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติ

แต่หลังจากออกพรรษาก็ได้ธุดงค์มาทางจังหวัดจันทบุรี ระหว่างทางก็มีญาติโยมร่วมส่งจำนวนมาก และในตอนเช้า จะมีชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตร ยิ่งเดินผ่านมากพื้นที่ ความเลื่อมใสของท่านก็ยิ่งมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ญาติโยมมากมายพร้อถวายปัจจัย แต่หลวงตาก็ปฏิเสธ ไม่ขอรับ


จะเห็นได้ว่าพระที่ดีไม่ต้องมีของขลัง


มีเพียงศรัทธาต่อพระรัตนตรัย

ยึดมั่นในคำสอน มุ่งหานิพพาน มิใช่ปัจจัย พระ ไม่มีวัด ไม่ต้องพำนักในศาลาเหลี่ยมทอง ก็ยังเป็นพระ

หลวงตาบุญชื่นท่านเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐาน มาจากสายหลวงปู่มั่น เริ่มธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าผ่านทาง จ.จันทบุรี และตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว มีชาวจันทบุรีจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างมาดักรอริมทางกราบไหว ท่านยังคงยืนยันคำเดิม ไม่ขอรับปัจจัย รวมถึงสิ่งของ รับเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น