หลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์จาก สระแก้ว ล่าสุด จำวัดที่ บุรีรัมย์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซรเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า สาธุ ให้ที เห็น ขอให้ได้รำรวยเป็นศิริมงคล ทุกท่า น  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social ลง ภาพของหลวงตาบุญชื่น พร้อมระบุข้อความว่า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หลวงตาชื่นได้เดินธุดงค์จาก อำเภอตาพระย า จังหวัดสระแก้ว ในช่วงเช้า ล่าสุด จำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านใหม่ศรัทธาธ รรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบุรีรัมย์ ทราบข่ าวออกมาน้อมรับและกราบไหว้หลวงตา ตลอดเส้นทางเหมือนเดิม ภาพจาก : Pae Sittichai Chantee

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

สาธุ

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

หลวงตาบุญชื่น

 

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ข่าวชาวบ้าน – Thai TV Social

ขอให้คนที่เห็นภาพเหล่านี้