หนี้เ สีย ต้นปีหน้า รถมือสองเพี้ยบ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซ,เชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า น้ำตานองอาบสองแก้ม ล่าสุด สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานผลการวิจัย เรื่อง X-Ray พฤติกรรมการกู้ของคนไทยผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร พบว่า พฤติกรรมการกู้เงินของคนไทยมีความหลากหลาย โดยเฉลี่ยแล้วจะมีสัญญากู้เงิน 3 สัญญา และมีจำนวนสถาบันการเงิน 2 แห่ง แต่มีผู้กู้ 1 ใน 6 ที่มีสินเชื่อมากกว่า 5 สัญญา และกว่า 1 ใน 10 ที่ใช้สถาบันการเงินมากกว่า 5 แห่ง ทั้งนี้ พบว่าสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูง โดยรถยนต์เป็นหนี้เสีย 24 เปอร์เซ็น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรั ฐบาล

หนี้เสียเพิ่ม

ที่กระตุ้นให้ผู้กู้ที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่ตลาดรถยนต์ ส่วนสินเชื่อรถจักรยานยนต์มีหนี้เสียมากถึง 37% เนื่องจากผู้กู้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน เพราะรายได้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตร รวมถึงสินเชื่อรถจักรย านยนต์เงินดาวน์ต่ำ ทำให้เมื่อไม่มีเงินผ่อนผู้กู้ก็ยอมทิ้งรถ ขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 25 ปี และกลุ่มวัยหลังเกษียณ ก็เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะมีสัดส่วนหนี้เสียมากขึ้น โดยผู้กู้ส่วนมากจะมีสินเชื่อกับ non-banks ซึ่งมีคุณภาพหนี้ต่ำกว่าสถาบันการเงิน

เรียกได้ว่ากระทบไปหมดทุกอาชี พ อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบ ปัญห านะครับ