ส่อง เลขเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จอุดรฯ

เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีเลขในใจกันมาบ้างแล้ว โดยวันนี้ ทางทีมงานได้นำเสนอเป็นแนวทางตัวเลข วึ่งเป็นเลขของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์


ในหลวงและพระราชินี เสด็จอุดรฯ


ทรงให้ความใกล้ชิดพสกนิกร


เครื่องบินพระที่นั่ง


เลขนี้เลย

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระปรมาภิไธยใหม่ ครั้งทรงเสด็จด้วยเครื่องบินส่วนพระองค์ไปลงจังหวัด อุดรธานี ซึ่งเป็นการเสด็จร่วมกับพระราชินีสุทิดา และข้าราชบริภาร ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จได้เข้าใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดอักเหตุการณ์หนึ่ง