วันหยุดยาว เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและสวช่วงปลายปี สุขใดจะเท่าการได้ออกไปเที่ยวในวันหยุด สัมผัสอากาศเย็นๆ กับครอบครัว คนรัก หรือการได้ไปปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับธร รมชาติ เพื่อชาร์จพลัง ก่อนที่จะกลับมาลุยงานในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดปีงบประมาณ

ว่าแต่ วันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน มีกี่วันกันนะ  เรา รวบรวมมาให้ เพื่อจะได้จัดสรรเวลา จองที่พัก แพลนโปรแกรมเที่ยวล่วงหน้า ไปใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศกัน

วันหยุดยาว เดือนพฤศจิกายน 2563 (ช่วงครึ่งเดือนหลัง) มีวันหยุดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดราชการ ตามมติ ครม.)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดราชการ ตามมติ ครม.)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุดปกติ)

ขณะที่ในเดือนธันวาคม 2563 มีวันหยุดดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชย ซึ่ง มติ ครม. ให้ย้ายวันหยุดชดเชยจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาหยุดวันนี้แทน เพื่อให้ได้หยุดยาว

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 วันหยุดปกติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับวันหยุดตามมติ ครม. นั้น ถือเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งหากเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ได้หยุดตามกำหนดแน่นอน แต่หากเป็นภาคเอกชน อาจจะต้องรอประกาศจากทางบริษัทอีกครั้ง

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 โดยให้คงวันหยุดชดเชย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และให้เพิ่มวันหยุดพิเศษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรั ฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ.