บิ๊กตู่ ปลื้ม คนละครึ่ง ประสบความสำเร็จ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า เป็นโครงการดีจริงๆ ล่าสุด วันที่ 7 พ.ย.2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนัก นาย กรั ฐมนต รี เปิดเผยว่า นาย กรั ฐมนตรีมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ คนละครึ่ง เป็นอย่างมาก ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชนและร้านค้า สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชน เงินสะพัดในชุมชน เจ้าของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชันก็สะดวก

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า โดยความคืบหน้าล่าสุด ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 6 พ.ย.2563 มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.23 แสนร้านค้า และมีผู้ใช้สิทธิแล้ว 7.1 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 7,629 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 3,888 ล้านบาท และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 3,741 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 216 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สงขลา, นครศรีธร รมราช, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 11 พ.ย.นี้ ช่วงเวลา 06.00-23.00 น. และในส่วนของการเพิ่มจำนวนร้านค้า นาย กรั ฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมครม.ไปก่อนหน้านี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการคลัง ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพราะมีจำนวนมากที่สนใจร่วมโครงการ แต่มีความกังวลเรื่องการทำธุรกรรมผ่านมือถือและวิธีการลงทะเบียน

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร มว.มหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์โครงการ และอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับรองว่าเป็นร้านค้าจริง ตั้งเป้าอยากให้มี 1 ล้านร้านค้า จะได้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น ที่ผ่านมา จำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้นมาก จาก 3 แสนร้าน ช่วงปลายเดือน ต.ค. เป็น 5.23 แสนร้านแล้ว และในจำนวนนี้เป็นหาบเร่แผงลอย มากว่า 7 หมื่นราย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นาย กรั ฐมนตรีกังวลก็คือ การฉวยโอกาสจากโครงการ เช่น การคิดราคาสินค้าที่สูงขึ้นหรือการทำธุรกร รมที่ไม่มีการซื้อขายจริง รัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ อย่าให้มีการดำเนินการไปในทางมิชอบ ไม่ทำลายบรรย ากาศของการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ซึ่งรั ฐบาลตั้งใจจริงให้โครงการนี้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส รองโฆษกฯ กล่าว

รองโฆษกฯ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของธนาคารกรุงไทย ได้วางระบบการป้ องกั นการทุจริ ตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว และจะมีการระงับการใช้แอพพลิเคชันตลอดจนการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที หากพบการใช้จ่ายผิดเงื่อนไข และอาจมีการดำเนินการตามก ฎหม ายตามความผิดฐ านฉ้ อโก ง