ชาวนาเช็กได้เลย ข้าว 5 ชนิดได้ชดเชย

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ดีใจด้วยกับชาวนา ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เพ จ สวัสดิการ ทันข่ าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข้าว 5 ชนิดได้ช ดเชย ประกันรายได้เกษตรกร เตรียรับ16 พฤศจิกายนนี้ ให้เเก่ผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรปี 63/64 ที่ระบุการเก็บเกี่ยวภายใน8พฤศจิกายน 63 นี้ (งวดที่1) ซึ่งมีอัตร าชดเชยส่วนต่างของข้าวเปลือก 5 ขนิดดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บ.

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ2,137.45 บ.

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บ. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บ.

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34

เกษตรที่เเจ้งเก็บเกี่ยวหลังรอบนี้สามารถดูข้อมูลในเเอป FarmBook

ในภาพอาจจะมี ข้อความ และสถานที่กลางแจ้ง

โพ สต์ดังกล่าว