คนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ใช้สิทธิเดิม ได้วงเงินเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาซโซล เชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ยินดีด้วย ขอรับ สำหรับ รอบก่อนห้านนี้  จากกรณีที่กระทรวงการคลั งได้มอบหมายให้ ธนาคารกรุงไทยเร่งสำ ร วจข้อมูล ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  คนละครึ่ง จากปัจจุบันเต็มจำนวนสิทธิ์ 10 ล้านคนแล้ว เบื้องต้นอาจขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ไม่น้อยกว่า 14-15 ล้านคน ที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าของโครงการนี้ ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมอาจไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการค ลังมีฐ านข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจะง่ายต่อการใช้สิทธิต่อเนื่อง นอกจากนี้หากมีการเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 มากกว่าเฟสแรก ก็จะมีการเพิ่มวงเงินหรือท็อปอัพให้คนที่ได้คนละครึ่งเฟสแรกอัตโนมัติ

รวมถึงยังมีการพิจารณาที่จะขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ยาวมากขึ้น ซึ่งอาจยาวไปถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้าอีกด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสรุปและเสนอ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจาก cd 19(ศบศ.) ต้นเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั ฐม นตรี (ค รม.) ต่อไป.