ข่าวดี กรมพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน 9,188 อัตตรา ไม่จำกัดวุฒิ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการแจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ว่างงาน โดยกรมพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน 9,188 อัตรา เริ่ม 11-17 พ.ย.นี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9,188 อัตรา โดยมีค่าตอบแทน อัตราจ้างเหมาคนละ 9,000 บาทต่อเดือน กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-17 พ.ย.2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พ.ย.นี้ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์