กกพ. ปรับลดค่าเอฟที ค่าไฟฟ้าถูกลง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม  บอกำได้เลยว่าเป็นเรื่องดี สำหรับแม่บ้านพ่อบ้านทั่วประเทศ  ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) สำหรับเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้า (กันยายน – ธันวาคม 2563) ที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายถูกลง 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย จากที่ก่อนหน้านี้ กกพ. ได้บริหารจัดการและตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าค่าก๊าชธรรมชาติจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มความต้องการก๊าชธร รมชาติในตลาดโลก แต่ด้วยการบริหารจัดการการนำเข้า LNG Spot ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาก๊าชในอ่าวช่วงที่ผ่านมา และสามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ Po Gas มีราคาถูกลง ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าชมีราคาถูกกว่าที่เคยประมาณการไว้

กกพ. ได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สภาวะเศรษฐกิจที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 แล้ว จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟทีในอัตรา -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ในรอบ มกราคม – เมษายน 2564