แม่น้ำหนึ่ง เจอศาลอาญามีนบุรี ตักเตือน หลังยังไลฟ์สดบอกเลขอยู่

คนให้ความสนใจต่อเรื่องราวนี้ วันที่ 12 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ศ าลอาญามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ ศ าลไต่สวนกรณีที่พนักงานคุมประพฤติได้มีรายงานเสนอต่อจากเหตุที่พบ น.ส.ภิรดา ธนโชติจินดา จำเลย (หรือที่รู้จักในชื่อ แม่น้ำหนึ่ง ไลฟ์สดบอกเลข) ค ดีหมายเลขดำ อ.1883/2564 ที่ศ าลมีคำพิพากษาแล้วค ดีหมายเลขแดง อ.1340/2564 ยังคงทำการไลฟ์สดเกี่ยวกับการบอกเลขอยู่

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

โดยการไต่สวน จำเลยแถลงว่า ปัจจุบันไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยว หรือประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนั นทายผลสล ากกินรวบตามที่ศ าลมีคำพิพากษา และจำเลยไม่ได้เข้าไปประกาศโฆษณา โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันสล ากกินรวบในลักษณะไปมีผลประโยชน์กับเจ้ามือสล ากกินรวบ

ศา ลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับจำเลยว่าจำเลยได้เข้าไปร่วมประกาศโฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าร่วมเล่นการพนั นทายผลสล ากกินรวบ และไม่ได้เข้าไปประกาศโฆษณา

แม่น้ำหนึ่ง

ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่มสล ากกินรวบโดยลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกับเจ้ามือ แต่ทั้งนี้เพื่อไม่ให้จำเลยกลับไปกระทำดังกล่ าวศ าลจึงได้ห้ามปราม ว่ากล่ าวตักเตือนจําเลยอย่ากลับไปกระทำความผิ ดดังกล่ าวอีก

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ศ าลอาญามีนบุรีตักเตือน แม่น้ำหนึ่ง อย่าโฆษณาชวนซื้อเลขใต้ดิน ทำผิ ดซ้ำฝ่ าฝืนเงื่อนไข หลังพนักงานคุมประพฤติรายงาน