เพจดัง เตือน หลายบัญชีธนาคารในไทย โดนแฮก ถูกตัดเงินทีละน้อย

เป็นประเด็นที่โดนจับตาหนักมาก วันนี้ (17 ต.ค.2564) เพจเกี่ยวกับการลงทุนชื่อดังอย่างเพจ ลงทุนแมน ได้โพสต์ข้อความประกาศเตือน บัญชีธนาคาร โดนแฮก โดยระบุว่า มีรายงาน การร้องเรียนจากเจ้าของบัญชีธนาคารจำนวนมากว่า บัญชีธนาคาร โดนแฮก บัญชีของพวกเขาโดนตัดเงินทีละจำนวนน้อย ๆ แต่ ถี่ ๆ หล ายรายการ โดยข้อความระบุว่า Purchase via EDC ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการซื้อสินค้าบริการผ่านบัตรเดบิต และมาตัดเงินจาก บัญชีธนาคาร โดนแฮก อีกโดยรายการที่เกิดขึ้นจะพบในวันที่ 1-2 ตุล าคม ที่ผ่านมา

โพสต์ดังกล่ าว

อย่างกรณีในรูปดังกล่ าว บัญชีธนาคารนี้โดนตัดเงินทีละ 37 บาท 5 รายการ และ 86.90 บาท 7 รายการ และ 17.27 บาท 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 810.57 บาท ในช่วงเวล าประมาณ ตี 3 ของวันที่ 2 ตุล าคม 2564

ในขณะที่หล ายเพจ แจ้งว่าผู้ที่เจอกับปัญห าดังกล่ าวมีอย่างน้อย 1 หมื่นคน ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่า รายการดังกล่ าวถูกโอนไปที่ไหน และผู้ประสบปัญห านี้ จะได้เงินคืนหรือไม่ สำหรับท่านที่สงสัยว่าท่านถูก บัญชีธนาคาร โดนแฮก หรือไม่ ให้ลองตรวจสอบย้อนหลังไปวันที่ 1-2 ตุล าคมในบัญชีของท่าน

ด้าน เพจ Drama-addict ซึ่งได้เปิดเผยเรื่องไม่ชอบมาพากล ที่เกิดขึ้น ระบุว่า กลุ่มผู้เสียหายจากเคสบัตรเดรบิตโดยแฮกหมื่นเจ็ดจะหมื่นแปด คืนนี้น่าจะเกินสองหมื่น