เปิดเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตัดสิทธิคนมีรถหลายคัน

ยกให้เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามวันที่ 11 ต.ค. 64 ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 2565

ทั้งนี้เพจ ข่าวประกันสังคม เผยรายละเอียดในเบื้องต้นว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน มีคิวเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี พ.ศ.2565

เบื้องต้น คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนฯ จะต้อง

1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา หากมี 2 -3 คันจะไม่ได้รับสิทธิ หรือมีบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

4.ต้องไม่มีทรัพย์สินทางธนาคาร สลากออมสิน สลากธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ หรือถ้ามีจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

5.รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวพิจารณา

อย่างไรก็ตาม จากการรายงานดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนจากหน่วยงานรับผิดชอบ จะรายงานให้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง