เปิดตลาดทอง เช้าวันจันทร์ 18 ธ.ค. 64

ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ราคาทองวันนี้ เปิดตล าดเช้าวันจันทร์ ราคาไม่เพิ่มไม่ลด โดยราคา ทองคำแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,050 ราคา ทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,550 บ าท

ไม่ลด ไม่เพิ่ม

วันที่ 18 ตุล าคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.23 น. ราคาทองคงที่

ส่งผลให้ ทองคำแท่ง รับซื้ อบ าทละ 27,950 ข ายออกบ าทละ 28,050 บ าท

ส่วน ทองรูปพรรณรับซื้ อบ าทละ 27,439.60 ข ายออกบ าทละ 28,550 บ าท