เตรียมมือถือให้พร้อม คนละครึ่ง 3000 ให้ลงทะเบียนแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีอีกหนึ่งข่าวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็ฯ วันนี้แล้วนะครับ เตรียมมือถือกันให้พร้อม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เพจ ชิมช้อปใช้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คนละครึ่ง แจกเงิน3000บาท โครงก ารคนละครึ่ง รั ฐช่วยจ่าย 50 เปอร์เซ็น พร้อมลงทะเบียน 16 ตุลาคมพรุ่งนี้่เริ่ม เวลา 6.00 ถึง 23.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ www. คนละครึ่ง . com

หน้าตาเว็ปไซต์

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ

จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

คลิกปุ่มสีแดง สำหรับประชาชน

สำหรับวันนี้เตรียมกดเข้าลิ้งค์นี้ได้เลยนะครับ ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

ขอบคุณ เพจชิมช็อปใช้