สาวสุดดีใจ 2 น้า ถูกรางวัลที่ 1 จะได้อยู่อย่างสบายแล้ว

นับว่าคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจ ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 ตุล าคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

386372

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

964 602

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

295 798

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

38

ล่ าสุดได้มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 อีกแล้วจ้า โดยได้บอกว่า ลำบ ากมาทั้งชีวิต โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ยินดีกะน้าทั้ง 2 คนตวยเจ้า..ลำบ ากมาเมินแล้ว..จะได้สบายกะเปิ้นพ่องเนาะ

โพสต์ดังกล่ าว

โพสต์ดังกล่ าว