ลูกศิษย์แห่อาลัย สิ้นเจ้าคุณบุญยนต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

วันนี้ 23 ต.ค. เพจ โบราณนานมา ได้โพสต์ภาพโดยเผยว่า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มรณภาพลงที่โรงพย1บาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 97 ปี โดยระบุรายละเอียดว่า ขอกราบแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่มรณภาพของ พระธร รมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มรณภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.40 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 97 ปี พรรษา 77

ทั้งนี้ พระธรร มมงคลวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า บุญยนต์ ปุญญาคมานนท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2466 ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมบิดาชื่อ เป โยมมารดาชื่อ สียาบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. 2484 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก รมหลวงวชิรญาณวงศ์ (แต่ครั้งทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. 2486 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก รมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. 2493 เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พ.ศ. 2499 เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูพิทักษ์ธุรกิจ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พ.ศ. 2512 เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา

5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลรัตนมุนี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมงคล วิมลญาณวิศิษฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเวที ศีลาจารวัตรวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ภาพ : ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ก รมหลวงวชิรญาณสังวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีพระธร รมมงคลวุฒาจารย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯด้วย