ลงทะเบียน ปล่อย200,000 ดอกไม่ถึง1บ.

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลล ต่างติดตามและออกความคิดเห็นกัน และ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังธนาคารออมสินออกสินเชื่อ วงเงินสูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม0.5%ต่อเดือน ไม่มีงานทำก็กู้ได้ เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชี พ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชี พ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชี พ

หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

-วงเงินสูงสุด2แสนบาท

-ดอกเบี้ย0.5%-1.0%ต่อเดือน

-ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกั น

-ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี