รวมพล คนจงรักภักดี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็น พ ลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยๅบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อควาามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมาระด มพ ลคนจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์สวมเสื้อเหลืองรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 17.00น. โดยข้อความระบุว่า รวมพลังพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีแสดงความจงรักภักดี สวมเสื้อเหลืองกันให้พรึบพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ พรุ่งนี้ 22 ต.ค.63 เวลา 17.00น.

โดยนายแพทย์เหรียญทอง ได้โพสต์ แผนที่จุดรวมพลตลิดแนวถนนระหว่างศ าลปกค รองและอาคาร CAT โดยระบุข้อความว่า แผนผังที่รวมพล(พื้นที่สีเหลืองเส้นประตามภาพที่แนบ)เพื่อแสดงพลังเสื้อเหลืองผู้พิทักษ์องค์ราชัน ณ ศูนย์ร าชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63 เวลา 17.00 น. สำหรับพื้นที่จอดรถจะอาศัยอาคารจอดรถ-ถนนภายในศูนย์ร าชการฯ ส่วนห้องสุขาจะใช้พื้นที่อาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย

อาคารศ าลปกครอง

อาคารศูนย์ราชการฯ

ผู้จงรักภักดีสวมเสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน จะแสดงสัญญลักษณ์ความจงรักภักดีด้วยพระบรมฉายๅลักษณ์-ธงชาติ ก็ขอให้เตรียมมากันเองนะครับ ท่านผู้ใดจะสนับสนุนน้ำดี่ม-ขนม ก็สุดแต่ท่านจะสดวกครับ เรามาด้วยความสุข ความจงรักภักดี มาแสดงพลังกันครับ ได้โปรดแชร์แผนผังให้ทราบทั่วกันเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดจากการร่วมแสดงพลังด้วยนะครับ