ปล่อยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ดอกเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน

ได้เฮกันอีกยก สำหรับประชาชนคนทำมาหากิน ที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อเสริมสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะค้าขาย หรือทำไร่ทำนา ธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐ ที่จะช่วยคนเดือดร้อน แต่ถ้าให้เงินเฉยๆ อาจจะไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ดังนั้นการปล่อยเป็นสินเชื่อเพื่อให้เอาไปทำมาหากินจะเป็นทางออกที่ดีกว่า

ซึ่งวงเงินที่สามารถขอให้ได้สูงก็คือ 200,000 บาท ดอกเบี้ยก็แสนจะเอาใจช่วยพี่น้องเพราะเริ่มต้นแค่เดือนละ 0.5% เท่านั้นเอง ทุกคนสามารถขอสินเชื่อนี้ได้  ไม่มีงานทำก็ขอได้ เพื่เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระภาระอื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ


ทุกคนสามารถขอสินเชื่อนี้ได้ แม้จะไม่มีงานรับรองก็ตาม

สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระภาระต่างๆ วงเงินสูงสุด 2 แสนบาท ดอกเบี้ย 0.5% – 1.0% ต่อเดือน ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนนาน 3 ถึง 8 ปี