ครม.ไฟเขียว เปิด 2 อาชีพ รัฐแจกเงิน คนละสูงสุด 10,000 บาท เช็คเลย

จากกระแสเงินเยียวย า ครม.ไฟเขียวแจกเงินเพิ่ม วันที่ 12 ต.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการเสนอมีการอนุมัตโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรย านยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด

ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง

โดยให้การช่วยเหลือ คนขับแท็กซี่ รายละ 10,000 บาท จำนวนกว่า 16,000 คน

ขณะที่วินมอไซต์รับจ้าง ช่วยเหลือ 1 เดือน หรือ 5,000 บาท วงเงินกว่า 16,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

วินมอเตอร์ไซต์

อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดและกำหนดการจ่ายเงินเยียวย า จะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาให้ทราบอีกครั้ง