คนทำงานมีเฮ หยุดยาว 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค. ได้ค่าแรง

หยุดยาวนี้ลูกจ้างมีเฮแน่นอน! เพราะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แจ้งทางนายจ้างให้ความร่วมมือเรื่องการหยุดยาววันที่ 19-20 พฤศจิกายนและ 11 ธันวาคม สามารถหยุดได้และได้รับค่าแรงตามมติของ ครม.เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ช่างเป็นเรื่องราวดีๆ ของคนทำงาน

โดยมีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ 19 พฤศจิกายนและ 20 พฤศจิกายน ที่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการพิเศษและให้หยุดยาวต่อเนื่องไปถึงวันที่ 21 และวันที่ 22 พฤศจิกายนที่เป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ จึงกลายเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 4 วัน และมีการเปลี่ยนแปลงให้วันที่ 5 ธันวาคมและ 7 ธันวาคมถูกเปลี่ยนให้เป็นวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งจะทำให้เกิดการหยุดต่อเนื่องยาวอีก 4 วัน คือ วันที่ 10 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม


มีวันหยุด แล้วได้เงินอีก


อย่างน้อยก็ไม่ขาดรายได้

ซึ่งการหยุดยาวของทั้ง 2 ช่วงนี้จะถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดในกรณีพิเศษ เพื่อทำให้เกิดการหยุดพักผ่อนประจำปีของลูกจ้าง ดังนั้นทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือกับทางนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างหยุดโดยที่ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติหรือถ้าเป็นลูกจ้างรายวันก็ควรได้รับค่าจ้างในวันหยุดด้วยเช่นกัน จึงช่วยทำให้เกิดความสุขในการพักผ่อนมากขึ้น