กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอให้ลูกจ้างหยุด 19 ถึง 20 พ.ย. และ 11 ธ.ค.

ใครกำลังหาวันหยุดเพื่อไปเที่ยวกับครอบครัวมาดูทางนี้ เพราะวันนี้ (12 ต.ค.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำโดยนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออมาเปิดเผยว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

จากเดิมคือ วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 2563 ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-22 พ.ย. และวันที่ 10-13 ธ.ค. 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19-20 พ.ย.2563 และวันที่ 11 ธ.ค. 2563 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3