10 จังหวัด ที่มีจำนวนผู้ติด CV สูงสุดวันนี้

นับว่ามีประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิด อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CV วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ CV (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด CV สูงสุด

จํานวนผู้ติดในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 กันย ายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2788 ราย

2 ชลบุรี 955 ราย

3 สมุทรปราการ 811 ราย

4 สมุทรสาคร 542 ราย

5 นนทบุรี 482 ราย

6 ราชบุรี 314 ราย

7 ปราจีนบุรี 296 ราย

8 สงขล า 272 ราย

9 นราธิวาส 262 ราย

10 สุราษฎร์ธานี 252 ราย