โอ๋ โกดัง ให้เลขถูก 4 งวดติด

เรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อย ออกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 กันย ายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

114475

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

302 278

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

123 458

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

79

ล่ าสุดในครั้งนี้โอ๋ รางย าวได้ให้เลขถูกทั้งบนทั้งล่ างเลยนั่นเองนั่นก็คือ บน เลข 5 ล่ างก็คือ 9 นั่นเอง

โอ๋ โกดัง

โอ๋ โกดัง

โอ๋ โกดัง

โอ๋ โกดัง

โอ๋ โกดัง

โอ๋ โกดัง