โซเชียล เผย โรงเรียนได้รับคำสั่งทำคลิปขอบคุณ รัฐมนตรี

เป็นประเด็นที่กล ายเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนักบนโลกโซเชียล หลังจากที่มีการอ้างว่า ในโรงเรียนหล ายแห่งทั่วประเทศได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ให้อัด นักเรียนและผู้ปกครอง อัดคลิปวิดีโอขอบคุณรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้อนุมัติการจ่ ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน 2,000 บ าท

และยังมีการแชร์ภาพ สคริปต์ ขอบคุณที่ถูกส่งต่อกันในโรงเรียนชื่อดังในกาญจนบุรี ระบุว่า สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/หนู/ผม นักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณรัฐบาล และนโยบายของท่านรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือเยียวย า เงิน 2,000 บ. ในการลดภาระค่าใช้จ่ ายด้านการเรียนของผู้ปกครอง ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดำเนินการจ่ ายเงินให้ว่องไวตามกำหนดเวล า ดิฉัน/หนู/ผม และผู้ปกครองจะนำเงินไปใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

และจากการตรวจสอบของ พบว่า ในยูทูบ มีการคลิปขอบคุณของนักเรียนและผู้ปกครองในหล ายโรงเรียนจริง ซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา โรงเรียน และบัญชีของบุคล ากรภายในโรงเรียนนั้น ๆ โดยภายในคลิปก็ปรากฏภาพบรรย ากาศการแจกเงิน 2,000 บ าท การพูดความรู้สึกและขอบคุณ ไปในแนวทางเดียวกันในหล าย ๆ คลิป ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งของนักเรียนและผู้ปกครอง ในหล าย ๆ โรงเรียนทุกภูมิภาค และได้มีการทยอยอัปโหลดคลิปดังกล่ าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สำหรับเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บ าท นั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ในอัตรา 2,000 บ าทต่อคน โดยจ่ ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่า ยตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง