เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มขึ้น

เรียกได้ว่ามีประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมาก เปิดเดือนกันย ายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ ผ่อนคล ายล็อกดาวน์ ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันย ายน) เป็นวันแรก

อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้ประกันตน ที่จะได้ยื่น ทบทวนสิทธิ เพื่อขอรับเงินเยียวย า ประกันสังคม เป็นวันแรก อีกเช่นกัน

นอกจากนี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี วันหยุด กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ ครม. เมื่อปล ายเดือน ธ.ค.2563)

วันนี้เราจะมามาเช็ควันหยุดย าวประจำเดือนกันย ายน 2564 กันหน่อย เนื่องจากว่าในเดือนกันย ายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันย ายน 2564 และทำให้มีวันหยุดย าวช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย

วันหยุดย าวเดือนกันย ายน (วันมหิดล)

ช่วงเดือนกันย ายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วัน คือ วันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดย าวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

– ศุกร์ที่ 24 กันย ายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันย ายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันย ายน 2564

วันมหิดล ธนาคารก็หยุดด้วย

วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันย ายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันย ายน 2564

อีกทั้งในเดือนตุล าคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุล าคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุล าคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน