อาจมีลุ้น เพิ่มระยะโครงการจ่ายสมทบ ม.33 ครึ่งหนึ่ง

ตรียมใจไว้ งว ดเดือนกันยายนผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องจ่ายเงินสมทบ ในอัตราเดิมแล้ว

วันที่ 5 ก.ย. 64 จากกรณีครม.อนุมัติให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 2.5%  เพื่อช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบา ดของ CV – 19 โดยช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน  มิ.ย.-ส.ค.2564  ซึ่งขณะนี้โครงการช่วยเหลือได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผลให้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องส่งเงินเท่าเดิม คือสูงสุด 750 บาท สำหรับมาตรา 33

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องมาลุ้นกันสัปดาห์หน้าว่าสำนักงานประกันสังคม จะมีมติลดอัตราส่งเงินสมทบประกันสังคม แล้วนำเข้าที่ประชุมครม.ในเดือนต่อไปหรือไม่

อาจมีลุ้น เพิ่มระยะโครงการจ่ายสมทบ ม.33 ครึ่งหนึ่ง

อาจมีลุ้น เพิ่มระยะโครงการจ่ายสมทบ ม.33 ครึ่งหนึ่ง