สิ้นลมแล้ว แสงสุรี รุ่งโรจน์ หลังติดCV-19

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ป่วยโร ครุ้ มเร้ าและภายหลังตรวจพบติดเชื้ อโ ค วิด-19

ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพย าบาลสมุทรสาคร

ก่อนพบว่ามีอาการทรุ ดหนัก

ป อด ติ ดเชื้ อ จนต้องเข้าไ อซียู

และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ล่ าสุด ( 10 ก.ย. 64) แสงสุรี รุ่งโรจน์ ได้เสี ยชีวิตลงแล้ว

โดยทางญาติจะนำศ พไปทำพิธีฌาปนกิจที่วัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทรปราการ