สาวฉีดสูตรไขว้ดับ หลังมีอาการหายใจไม่ออก

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก เป็นอีกหนึ่งข่าวเ ศร้าของสาวนครสวรรค์เ สียชีวิตที่สมุทรปราการ หลังฉีดวั คซีนสูตรไขว้ ทั้งพี่ชาย และแฟนหนุ่มเชื่อเป็นผลข้างเคียงจากวั ค ซีนแน่นอน เพราะปกติแข็งแรงไม่มีโร คประจำตัว แต่หลังฉีดนั่งพัก แล้วเดินทางกลับบ้านกลับแน่นหน้ า อ ก หายใจไม่ออก แจ้งรถ รพ.มารับ ไปถึงไม่เกิน 50 นาทีก็เ สียชีวิต แพ ทย์ระบุระบบห ายใ จ ไ ห ล เ วียนโ ล หิ ต ล้ ม เ ห ล ว

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ภายหลัง นางสาวสุนิสา วันชาติ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 7 ตำบลเนินศาล า อำเภอโกรกพระ เ สียชีวิตหลังจากฉีด วั คซีนแบบไขว้ ในเข็มที่ 2 โดยเข็มแรกฉีดวั คซีนซิโนแวค และเข็มที่สอง ห่างกันไมถึง 1 เดือน ฉีดวั คซีนแอสตราเซเนกา

โดยนายสันทัด วันชาติ อายุ 39 ปี พี่ชาย จัดงานศ พให้น้องสาวอยู่ที่วัดเนินกระพี้ อำเภอโกรกพระ ได้ให้ข้อมูลว่า น้องสาวฉีดวั คซีนเข็มแรกซิโนแวค เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่หน่วยบริการวั คซีน โรงพย าบาลบางปะกอก 3 พระประแดง ซึ่งอาการปกติทุกอย่าง

และเมื่อวันที่ 18 กันย ายนผ่านมา มีนัดฉีดวั คซีนหน่วยเดิม เป็นเข็มที่ 2 แต่ฉีดสูตรไขว์ เป็นแอสตราเซเนกา เวล าฉีด 08.08 น. ระหว่างการพักดูอาการ 30 นาที ก็ไม่มีเหตุผิ ดปกติอะไรเลย จึงเดินทางกลับบ้านพักใน จ.สมุทรปราการ

แต่เพียงไม่นาน น้องสาวได้โทรมาหาบอกว่าแน่นหน้ าอ กห ายใจไม่ออก จึงประสานญาติที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเร่งนำตัวส่งโรงพย าบาลปรากฏว่าน้องสาวอาการไม่ดีขึ้นและได้เสี ยชีวิตลงในเวล าต่อมา หลังมีอาการประมาณ 50 นาที

จึงคิดว่า สาเหตุที่น้องสาวเ สียชีวิต เกิดจากวั คซีนสูตรไขว้อย่างแน่นอน เพราะน้องสาวเป็นคนที่สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และได้เ สียชีวิตลงหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ไม่นาน

จึงไปติดต่อ สถาบันนิติเวชวิทย าโรงพย าบาลตำรวจ เพื่อให้ทางแ พทย์ตรวจสาเหตุการเ สียชีวิต ซึ่งแ พทย์ได้ระบุเบื้องต้นว่าระบบห ายใจไ หล เวียนโ ล หิ ต ล้ ม เ ห ล ว และต้องรอผลพิสูจน์ทางการแ พทย์อย่างละเอียดอีกครั้งในระยะเวล า 45 วัน

ต่อมา วันที่ 21 ก.ย. นายพสิษฐ์ สีล าเกตุ อายุ 32 ปี แฟนของนางสาวสุนิสา วันชาติ อายุ 37 ปี ผู้เสี ยชีวิต เผยว่า คบหากับผู้ต ายมาหล ายปีแล้ว ผู้ตา ยไม่มีโ รคประจำตัวอะไร และไม่เคยมีประวัติการรักษาตัวจากการเป็นโ รคประจำเลย ร่างกายแข็ง วันที่ไปฉีดวั คซีนตอนเช้า ตนได้ไปส่งที่จุดฉีดวั คซีน

หลังจากฉีดเสร็จพากลับมาส่งที่บ้าน จากนั้นจึงไปทำงาน จนช่วงสายแฟนได้โทรศัพท์ไปบอกว่าแ น่นหน้ า อ ก อาการไม่ค่อยดี ยังบอกไปว่าคงเป็นพักเดียวเดี๋ยวก็หายแล้ววางสายไป สักพักใหญ่ๆ โทรศัพท์กลับมาอีกครั้งว่าหายใจไม่ค่อยออก จึงโทรศัพท์หาแม่ให้แม่เรียกรถพย าบาลให้

หลังจากนั้นได้ขึ้นรถพย าบาลไปโรงพย าบาล ระหว่างทางแฟนหายใจไม่ออก แม่ต้องเรียกพย าบาลให้จอดรถลงมาดู เพราะว่าแม่นั่งไป 2 คน ข้างหลัง ส่วนพย าบาลนั่งหน้ารถตู้กันหมด 3 คน พอถึงโรงพย าบาลเจ้าหน้าที่ได้เริ่มทำการรักษา

และต่อมาได้เรียกญาติเข้าไปคุยบอกว่าน้องเขาที่ยังมีชีพจรอยู่ก็เพราะเครื่องกระตุ้น ส่วนการให้ย าต่างๆ ได้ให้เต็มที่แล้วน้องเขาไม่รับ ไม่มีอาการตอบสนอง และเ สียชีวิตในที่สุด

ทั้งนี้ แฟนของผู้ต าย ได้ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแล เพราะเชื่อว่าแฟนสาว เ สียชีวิตจากการมาฉีดวั คซีนแน่นอน ที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ข่าวว่าฉีดวั คซีนแล้วเ สียชีวิตมาหล ายข่าว ไม่คิดที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ตัว

จึงขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเยียวย าตามที่ สปสช.ได้เคยประกาศไว้ เช่นเดียวกับนายสันทัด วันชาติ พี่ชายที่กำลังจัดงานศ พให้น้องสาวอยู่ที่วัดเนินกระพี้ อำเภอโกรกพระ บ้านเกิด

เผยว่าเหลืออยู่กันแค่ 2 คนพี่น้อง พ่อแม่เ สียชีวิตไปนานแล้ว จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างที่เคยมีข่าวว่า สปสช.จะให้เงินเยียวย ากับผู้ที่ฉีดวั คซีนแล้วมีผลข้างเคียง หรือถึงขั้นเ สียชีวิต ช่วยเข้ามาดูแลด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความใจกับครอบครัวผู้เ สียชีวิตด้วยนะคะ