รวมรายชื่อ รพ. ที่ยังเปิดรับฉีด โมเดอร์นา

นับว่ามีประชาชนให้ความสนใจไม่น้อย เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 การจองวั คซีน โมเดอร์นา วั คซีนทางเลือกประเภท mRNA ที่ในล็อตแรกที่จะเข้ามาประเทศไทยช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ (ตุล าคม – ธันวาคม) จำนวน 1,958,400 โดส โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า(มกราคม – มีนาคม 2565) จะเข้ามาอีก 3,110,400 โดส

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวล่ าสุดหล ายโรงพย าบาลเอกชน เริ่มออกมาประกาศให้ประชาชนจองวั คซีนโมเดอร์นา พร้อมเปิดให้จ่ ายเงิน และเตรียมตัวเลือกวัน – เวล าที่สะดวกในการมาฉีดวั คซีนแล้วในล็อตแรก

สำหรับวั คซีนโมเดอร์นาล็อตสองที่จะเข้ามาอีก 3,110,400 โดส ทำให้หล ายโรงพย าบาลกลับมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองวั คซีนโมเดอร์นา Moderna รอบ 2 อีกครั้ง ซึ่งจะได้รับการฉีดวั คซีนในช่วงต้นปีหน้า ส่วนรายชื่อโรงพย าบาลมีดังนี้

กลุ่มโรงพย าบาลจุฬารัตน์

เปิดจองวั คซีนโมเดอร์นา รอบ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 5 กันย ายน 2564

คาดการณ์วั คซีนมาประมาณ มีนาคม 2565

วั คซีนราคา 1,650 บ าทต่อ เข็ ม

วิธีการจองวั คซีนโมเดอร์นา กลุ่มโรงพย าบาลจุฬารัตน์

1.ลงทะเบียนจองวั คซีน ผ่าน เว็ปไซต์

2. ระบบส่ง SMS รายละเอียดการชำระเงิน ทางเบอร์ติดต่อ และ อีเมล์ที่ให้ไว้ ภายใน 24 ชม. หลังจากที่ลงทะเบียน

3. ชำระเงินผ่าน QR Payment หรือ บัตรเครดิต

4. รับใบยืนยันการชำระ ทาง SMS และ อีเมล์นัดเข้ารับบริการ

โรงพย าบาลบางนา 1

เปิดจองวั คซีนโมเดอร์นา รอบ 2 วันที่ 2 กันย ายน 2564 เวล า 09-00 -15.00 น. ราคาเข็มละ 1,650 บ าท

ช่องทางการจอง

1.สแกน QR Code

2.วอล์ก อิน ลงทะเบียนจองได้ที่โรงพย าบาลบางนา

โรงพย าบาลบำรุงราษฎร์

เปิดจองวั คซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna ลอต 2 กำหนดการส่งมอบวั คซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna ลอต 2 ยังไม่มีความชัดเจน อย่างไรก็ดีทางโรงพย าบาลฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวั คซีนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ราคาเข็มละ 1,650 บ าท จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ

ช่องทางการจอง Bumrungrad Application คลิก ข้อเสนอพิเศษ จองวั คซีนโมเดอร์นา รับฟรีประกันภั ยแ พ้วั คซีน cv-19 สูงสุดรวม 200,000 บ าท

โรงพย าบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

เปิดจองวั คซีนทางเลือก โมเดอร์นา Moderna รอบที่ 2 ราคาเข็มละ 1,650 บ าท (2 เข็ม ราคา 3,300 บ าท) คาดว่าผู้ที่จองรอบ 2 จะได้รับวั คซีนในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค. 2565)

ช่องทางการจองวั คซีน เว็บไซต์ของโรงพย าบาล บี.แคร์ คลิก

เลือก จองวั คซีนทางเลือก Moderna การนัดหมายเข้ารับการฉีดวั คซีน หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพย าบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายการฉีดวั คซีนให้ทราบทาง SMS และช่องทางออนไลน์

โรงพย าบาลวิมุต

เปิดจองวั คซีน cv -19 โมเดอร์นา Moderna (รอบที่ 2) คาดว่าจะได้รับวั คซีนไตรมาสที่ 1-2 ของปีหน้า หรือในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 ราคา วั คซีนทางเลือก โมเดอร์นา เข็มละ 1,650 บ าท ซึ่งลูกค้าต้องชำระก่อน 1,200 บ าท (ส่วนที่เหลือชำระก่อนเข้ารับบริการ) ลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ คลิก

หลังจากลงทะเบียน จะได้รับ link สำหรับชำระเงินส่งทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ ควรตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์อย่างระมัดระวัง พร้อมมีผลต่อการส่ง SMS ดังข้างต้น หากดำเนินการจองและชำระเงินสำเร็จแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน และเป็นการยืนยันการจองวั คซีนทางเลือก Moderna

โรงพย าบาลวิภาวดี

เปิดจองวั คซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna รอบไตรมาส 1 ของปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2564 ) เริ่มจองตั้งแต่วันนี้ – 6 กันย ายน 2564 ราคาวั คซีน 3,300 บ าท ต่อ 1 แพคเกจ(2 เข็ม) วั คซีนมีจำนวนจำกัด